Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Khóa học thực hành kế toán Misa HCSN

 

 

KHÓA KẾ TOÁN ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM MISA 

 

 

 * Giới thiệu qua phần mềm Misa Mimosa.net 2017

Là phần mềm kế toán giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Tổng hợp. 
MISA Mimosa.NET 2017 là phần mềm kế toán phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo một phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.

MISA Mimosa.NET 2017 đáp ứng đầy đủ các biểu mẫu chứng từ kho bạc, báo cáo, sổ sách theo quy định và theo đặc thù của từng ngành, từng địa phương. 

* Nội dung khóa học:

  + Mục tiêu: 

    - Nắm vững và giải quyết được các nghiệp vụ kế toán trong kỳ

    - Trang bị những kiến thức nghiệp vụ hạch toán kế toán phát sinh, Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp

    - Học viên sẽ lập được các báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính, làm thành thạo các thao tác trên phần mềm và xử lý tốt các thông tin trong các đơn vị sự nghiệp có thu và sự nghiệp không có thu...

  +  Nội dung:
Phần I: Những vấn đề chung về tài chính ở đơn vị HCSN.

     - Khái niệm, đặc điểm của đơn vị HCSN;
     - Quy trình quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
     - Nguyên tắc quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
     - Phương pháp quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
     - Nội dung thu chi NSNN ở đơn vị HCSN.
     - Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán ở đơn vị HCSN.
     - Tổ chức công tác kế toán ở đơn vị HCSN.
     - Quản lý sổ, mở sổ kế toán.
     - Hình thức kế toán (Kế toán vốn bằng tiền, Kế toán NVL,CCDC, Kế toán các khoản thanh toán, Kế toán nguồn kinh phí…)

Phần II: Kết hợp ghi sổ kế toán HCSN với thực hành trên phần mềm kế toán

Quy trình lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách nhà nước

- Cách hạch toán các khoản và Phân biệt các nguồn kinh phí hoạt động: Năm nay, năm trước, năm sau

- Cách lập các phiếu xuất kho, nhập kho, phiếu thu, phiếu chi liên quan

- Cách lập bảng lương, hồ sơ lương trong đơn vị HCSN

- Thu thập, ghi chép, kiểm tra, phân loại và tổng hợp được các chứng từ kế toán. 

- Ghi sổ kế toán và sửa sai sổ kế toán theo đúng quy định

- Lập và phân tích Báo cáo kế toán: Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán, ... theo đúng quy định hiện hành

- Tổng hợp các chứng từ ghi sổ, bảng cân đối số phát sinh

- Lập BCTC và báo cáo quyết toán đơn vị nhà nước

Kế toán máy trong đơn vị hành chính sự nghiệp (Phần mềm Mimosa)

- Hướng dẫn làm trực tiếp trên phần mềm kế toán Mimosa:

+  Cách khai báo thông tin trên phần mềm

+  Nhập dữ liệu, tổng hợp giá thành

+ Sổ cái – Kết xuất báo cáo – Sổ sách kế toán……

- Mở sổ kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp bằng PMKT

- Hướng dẫn cách kiểm tra số liệu, khắc phục sai sót, cân đối.

 Công cụ học tập: trên máy chiếu, trên máy tính và tài liệu theo quy chuẩn

LIÊN HỆ HOTLINE 0902 86 86 81 (CÔ OANH)