Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN,

LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH          

 

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán;

Căn cứ quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính phê duyệt chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên;

Căn cứ quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 phê duyệt chương trình bồi dưỡng kế toán viên chính;

Căn cứ công văn 165/BDCB-TTPTĐT về việc hợp tác đào tạo giữa Công ty CP Giáo dục Việt Nam và Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính - Bộ Tài chính

Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam kết hợp với trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng ngạch Kế toán viên, Kế toán viên chính năm 2017; cụ thể như sau:

 

 

1.      Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên (mã số 06.031)

             Đối tượng: Công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước; có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp kế toán trở lên.

             Thời gian: 08 tuần (tương đương 320 tiết).

             Học phí: 5.000.000đ/1hv

 Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 phê duyệt chương trình bồi dưỡng kế toán viên chính;

2.   Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính (mã số 06.030)

 Đối tượng: Công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước; đang hưởng lương ngạch kế toán viên chính hoặc đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính phê duyệt chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên

Thời gian: 06 tuần (tương đương 240 tiết, bao gồm thời gian học lý thuyết, thảo luận, bài tập, đi thực tế, kiểm tra và viết báo cáo thu hoạch).

 

Học phí: 4.500.000đ/người/khóa học   

        3.      Chứng chỉCuối khóa học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên chính (đây là điều kiện bắt buộc để tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức theo quy định tại điều 4 và điều 5 khoản 4 mục b Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ)

4.      Địa điểm làm thủ tục nhập học:

Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam

Tại Hà Nội     : Tầng 2, 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tại HCM        : Lầu 2, số 195 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM

Điện thoại     : 0902 86 86 81 (Ms Oanh), 0969 86 86 30 (Ms Thắm)

 

Email             : oanhttk@giaoducvietnam.edu.vn