Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Hà Nội

 HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP  

 
 
 Thời gian: sáng 8h-11h, chiều 2h-5h 
 
 Địa chỉ học tại Hà Nội: tầng 2 số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 
 Học phí: 3.000.000đ/hv (GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI NỘP TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG)
 
 Nội dung: (Theo quy định tại điều 10, thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011) gồm 2 phần:

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:
Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước. 
Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước.
Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ: 
Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.
Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.
Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.
Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

 Chứng chỉ: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).

Thủ tục nhập học:

-    01 Bản sao bằng tốt nghiệp  phô tô công chứng( không quá 6 tháng).

-    01 Chứng minh nhân dân photo

-    01 bảng điểm công chứng (nếu có)

-   01 Mẫu đơn nhập học có dán ảnh, đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng đơn vị cơ quan công tác (theo mẫu quy định đính kèm)

-    04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh cho vào phong bì)

 LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC 

ĐT/ZALO: 0902 86 86 81 MS OANH

Skype: skype299921

Mail: oanhttk@giaoducvietnam.edu.vn