Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Khóa học QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

 Khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính khai giảng thường xuyên tại Công ty CP Giáo dục Việt Nam – Một đơn vị Uy tín đã đào tạo rất nhiều khóa học hàng năm cho hàng nghìn học viên: Dưới đây là chi tiêt về khóa đào tạo:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

                                                                        

Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức; Căn cứ thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

Căn cứ vào công văn 1814/SNV-ĐTBDTD ngày 28/07/2016 của Sở Nội vụ Hà Nội về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công chức, viên chức có quy định “Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải có đầy đủ các điều kiện theo các quy định, trong đó cần thực hiện đúng các quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch đối với công chức, chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức;

 

Căn cứ công văn hợp tác đào tạo số 966-ĐHNV/ĐTTCBD ngày 05/08/2016 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc hợp tác đào tạo với  Công ty Cổ phần Giáo Dục Việt Nam.

Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của các cán bộ, công chức, viên chức. Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên và quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính như sau:

1. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên:

- Công chức, viên chức ngạch Cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm; Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (kể cả công chức dự bị) chưa qua khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; Công chức quản lý cấp phòng và dự nguồn công chức quản lý cấp phòng

- Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

- Đối tượng dự tuyển vào công chức, viên chức theo công văn 1814/SNV-ĐTBDTD ngày 28/07/2016 của Sở Nội vụ Hà Nội.

 Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06  tháng 08 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 Kinh phí tổ chức khóa học:

Học phí: 3.400.000 đ/hv/khóa

2. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính:

- Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, Lãnh đạo cấp Sở và tương đương, Lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

- Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính;

- Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 05 năm trở lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 năm trở lên)

- Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước: là cán bộ có mức lương tương đương từ 3,00 trở lên;

- Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm cấp từ Thượng úy trở lên.

Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

           Kinh phí tổ chức khóa học:

Học phí: 3.600.000 đ/người/khóa

          3. Lịch khai giảng:                                                              

STT

TÊN LỚP

Khai giảng

LỊCH HỌC

1

Chuyên viên 

06/01/2018

thứ 7, Chủ nhật

2

Chuyên viên chính

14/01/2018

Thứ 7, Chủ nhật

4

Chuyên viên

18/01/2018

Tối t2- tối t5

5

Chuyên viên chính

06/03/2017

Tối t2-tối t5

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính do Trường Đại học Nội vụ thuộc Bộ Nội Vụ cấp (Chứng chỉ là điều kiện cần để thi nâng ngạch và có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc)

  5. Địa điểm học và đăng ký học vui lòng liên hệ:      

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

Tại Hà Nội: Tầng 2, số 451 Hoàng Quốc Việt,  Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 2, 195 Đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM           .

Điện thoại: 0902 86 86 81 (đ/c Oanh)

 

Email : oanhttk@giaoducvietnam.edu.vn

 

 

PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ

KHÓA  BỒI  DƯỠNG  KIẾN THỨC  QUẢN  LÝ  NHÀ  NƯỚC  NGẠCH  CHUYÊN  VIÊN

 

 

STT

Tên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác

Ghi chú

Phần I. Kiến thức chung

1

CĐ 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị

CĐ 2: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

8

 

 

2

CĐ 3: Công vụ, công chức

 

CĐ 4: Đạo đức công vụ

8

 

 

3

CĐ 5: Thủ tục hành chính nhà nước

CĐ 6: Cải cách hành chính nhà nước

8

 

 

4

CĐ 7: Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước

8

 

 

5

CĐ 8: Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

 

8

 

 

6

CĐ 9: Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương

4

 

 

7

Ôn tập, kiểm tra (lần 1)

4

 

Phần II. Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

8

CĐ 1: Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

8

 

 

9

CĐ 2: Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam

 

8

 

10

Ôn tập, kiểm tra (lần 2)

4

 

Phần III. Các kỹ năng

11

CĐ 1: Quản lý thời gian

CĐ 2: Kỹ năng làm việc nhóm

8

 

12

CĐ 3: Kỹ năng giao tiếp

 

4

 

13

CĐ 4: Quản lý hồ sơ

 

8

 

14

 CĐ 5: Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

 CĐ 6: Kỹ năng viết báo cáo

8

 

15

CĐ 7: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

 

8

 

16

Ôn tập kiểm tra (lần 3)

4

 

17

Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống

4

 

18

Thu nộp tiểu luận tình huống

Họp tổ, ban cán sự lớp, nộp báo cáo

4

 

 

Bế giảng lớp học

 

 

 

PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ

KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

 

Ngày học

Tên chuyên đề

và các hoạt động đào tạo khác

Ghi chú

PHẦN I. NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1

 

CĐ 1:Lý luận về hành chính nhà nước

CĐ 2: Pháp luật trong hành chính nhà nước

8

 

2

CĐ 3: Quyết định hành chính nhà nước

CĐ 4: Tổng quan về chính sách công

8

 

 

3

CĐ 5: Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước

8

 

 

4

Ôn tập và Kiểm tra (lần 1)

4

 

5

CĐ 6 : Quản lý tài chính công

CĐ 7: Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công

 

8

 

 

6

CĐ 8:  Chính phủ điện tử

8

 

 

 

7

 

 

CĐ 9: Văn hóa công sở

CĐ 10: Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ

 

8

 

 

8

Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phương

Chuyên đề Báo cáo: Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương

8

 

 

9

Ôn tập và Kiểm tra (lần 2)

4

 

PHẦN II. KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ

10

CĐ 1: Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

8

 

 

11

CĐ 2: Chuyên đề Báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/ lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam

 

4

 

PHẦN III. CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN

 

12

CĐ 1: Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức

CĐ 2: Kỹ năng thuyết trình

 

8

 

 

 

13

CĐ 3: Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp

CĐ 4: Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

8

 

 

14

CĐ 5: Kỹ năng phân tích công việc

CĐ 6: Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ

8

 

15

Ôn tập và kiểm tra (lần 3)

4

 

PHẦN IV. ĐI THỰC TẾ VÀ VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA

16

Đi thực tế

8

 

17

Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa

4

 

 

Viết tiểu luận cuối khóa

 

 

18

Thu nộp tiểu luận tình huống

Họp tổ, ban cán sự lớp, nộp báo cáo

 

 

 

Bế giảng và phát chứng chỉ