Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

LỊCH THI KẾ TOÁN TRƯỞNG THÁNG 11/2019

>


THÔNG BÁO ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG THI THÁNG 5/19

>


Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội

>


Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội 10/2018

>


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 8/18

>


Lịch lấy chứng chỉ Kế toán trưởng tại Hà Nội thi tháng 6/2018

>


Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội tháng 6/2018

>


Lịch thi lớp kế toán trưởng tại Hà Nội tháng 12/2017

>


ĐIỂM THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI 11/2017

>


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI THÁNG 11/17

>


Hỏi đáp chung về kế toán

>


Điểm thi lớp kế toán trưởng thi 19/08/2017

>


Một số vấn đề chung về công tác kế toán

>


MẪU CHỨNG CHỈ

>


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 8/2017

>


Lịch học các lớp kế toán tuần 15, 16/7

>


ĐIỂM THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG

>


LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI

>


KHAI XUÂN VỚI CÁC KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 2017

>


Danh mục các mã ngạch công chức

  >


Điều kiện MIỄN Thi Ngoại ngữ, tin học ngạch chuyên viên chính

  >


Lịch nộp tiểu luận kết thúc khóa học lớp CVC K7

  >


Lịch học lớp Chuyên viên K6 ngày 14/01/2017

  >


Trường hợp MIỄN chứng chỉ quản lý nhà nước khi thi nâng ngạch chuyên viên chính

>


Lịch thi lần 2 lớp QLNN ngạch chuyên viên K5 ngày 14/01

>


Khai giảng lớp QLNN ngach chuyên viên K6 ngày 14/01/2017

>


Khai giảng lớp QLNN ngạch chuyên viên chính K8 ngày 16/01/2017

>


Lịch thi kết thúc khóa Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính K7

Ngày 09/01/2017. Lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính khóa 7 tổ chức thi lần 3 kết thúc chương trình học tập 2 tháng

>


CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC – KẾT QUẢ NHỎ CHO NHỮNG MỤC TIÊU XA

>


Điểm thi và lịch trả chứng chỉ lớp NVSP K17 thi ngày 25,26/5/2015

>


CÁC MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ THỰC TẬP

>


NGÀY 09/5/2015 KG LỚP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC

>


LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ NVSP K16/TCCN

>


DANH SÁCH LỚP NVSP TCCN KHÓA 17

>


THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM THI LỚP K16/TCCN

>


THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP K16/TCCN

>


Tuyển cộng tác viên

>