Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Một số vấn đề chung về công tác kế toán

 

1. Quy định về kế toán trưởng


Tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định.


Giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính

tại đơn vị.

Chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán;  trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và   kiểm tra của kế toán trưởng cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.  

 2. Tổ chức bộ máy kế toán


Khái niệm: Tổ chức bộ máy kế toán là xác định số lượng người kế toán, phân công  

  

bố trí công việc cho từng người và xác định trách nhiệm quyền hạn cũng như  mối liên


hệ giữa các thành viên trong bộ máy kế toán.

 Nội dung: Tổ chức lao động kế toán trong bộ máy kế toán bao gồm

+ Xây dựng đội ngũ lao động kế toán: Xác định số lượng lao động kế toán trong bộ 

máy kế toán mà doanh nghiệp đã tổ chức.

+ Phân công lao động kế toán trong bộ máy kế toán. Trong việc phân công phải  đưa

ra các quy định về trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi của mọi người trong bộ máy kế

toán.

+ Tổ chức lao động kế toán phải tạo lập được các mối quan hệ chỉ đạo các

quan hệ phối kết hợp giữa các loại lao động trong bộ máy kế toán.

3.Tổ chức công tác kế toán theo các phần hành kế toán

 

 Nội dung: Các phần hành kế toán được tổ chức bao gồm:

+ Tổ chức hạch toán yếu tố TSCĐ

+ Tổ chức hạch toán yếu tố Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.

+ Tổ chức hạch  toán  yếu tố Lao động  sống  (tiền  lương  và  các khoản  trích theo

lương)

+ Tổ chức hạch toán quá trình Mua hàng và thanh toán với người bán

+ Tổ chức hạch toán quá trình Sản xuất sản phẩm, dịch vụ.

+ Tổ chức hạch toán quá trình Bán hàng và thanh toán với người mua

 Lưu ý:

 

Mỗi phần hành trên phải được tổ chức theo 3 giai đoạn (hạch toán ban đầu; ghi sổ  kế toán & lập báo cáo kế toán)


]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI KẾ TOÁN TRƯỞNG THÁNG 11/2019LỊCH THI KẾ TOÁN TRƯỞNG THÁNG 11/2019
Phan mem quan ly ban hang,THÔNG BÁO ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG THI THÁNG 5/19THÔNG BÁO ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG THI THÁNG 5/19
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội 10/2018Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội 10/2018
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 8/18LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 8/18
Phan mem quan ly ban hang,Lịch lấy chứng chỉ Kế toán trưởng tại Hà Nội thi tháng 6/2018Lịch lấy chứng chỉ Kế toán trưởng tại Hà Nội thi tháng 6/2018
Phan mem quan ly ban hang,Hỏi đáp chung về kế toánHỏi đáp chung về kế toán
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 8/2017 LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 8/2017
Phan mem quan ly ban hang,Lịch học các lớp kế toán tuần 15, 16/7 Lịch học các lớp kế toán tuần 15, 16/7
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐIỂM THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI
Phan mem quan ly ban hang,KHAI XUÂN VỚI CÁC KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 2017 KHAI XUÂN VỚI CÁC KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 2017
Phan mem quan ly ban hang,Danh mục các mã ngạch công chức Danh mục các mã ngạch công chức
Phan mem quan ly ban hang,Điều kiện MIỄN Thi Ngoại ngữ, tin học ngạch chuyên viên chính Điều kiện MIỄN Thi Ngoại ngữ, tin học ngạch chuyên viên chính
Phan mem quan ly ban hang,Lịch nộp tiểu luận kết thúc khóa học lớp CVC K7 Lịch nộp tiểu luận kết thúc khóa học lớp CVC K7
Phan mem quan ly ban hang,Lịch học lớp Chuyên viên K6 ngày 14/01/2017 Lịch học lớp Chuyên viên K6 ngày 14/01/2017
Phan mem quan ly ban hang,Trường hợp MIỄN chứng chỉ quản lý nhà nước khi thi nâng ngạch chuyên viên chính Trường hợp MIỄN chứng chỉ quản lý nhà nước khi thi nâng ngạch chuyên viên chính