Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Điều kiện MIỄN Thi Ngoại ngữ, tin học ngạch chuyên viên chính

 

Theo công  văn  số 2904/BNV- CCVC ngày 23 tháng 06 năm 2016 về Tổ chức thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016 có quy định về tiêu chuẩn dự thi chuyên viên chính. Quy định ở mục I, Khoản 5 về Miễn thi ngoại ngữ, tin học như sau:

Miễn thi Ngoại ngữ, Tin học ngạch chuyên viên chính:

Công chức tính đến thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch theo Thông báo của Bộ Nội Vụ, được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học khi có một trong những điều kiện sau:

a, Miễn thi môn ngoại ngữ:

- Công chức có tuổi đời từ đủ từ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ; 

- Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

- Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Công chức có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;

- Công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

- Công chức có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu trở lên theo quy định tai Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT - BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT - BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2012/TT - BGDĐT) còn trong thời hạn 2 năm, do các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chỉ (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận);

- Công chức có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tính từ ngày 14/04/2011 trở lại đây (theo quy định tại thông tư số 10/2011/TT - BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, đạt trình độ ngoại ngữ ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3 của khung Châu Âu trở lên);

- Công chức có bằng tốt nghiệp tiễn sĩ, tính từ ngày 22/06/2009 trở lại đây (theo quy định tại thông tư số 10/2009/TT - BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiễn sĩ và Thông tư số 05/2011/TT -BGDĐT, trước khi bảo vệ luận án có chưng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4 trở lên theo khung Châu Âu);

b, Miễn thi môn tin học với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp ngành công nghệ thông tin trở lên.

Thông tin thắc mắc về điều kiện thi xin vui lòng liên hệ

Hotline:  0902 86 86 81 Ms Oanh, 0969 86 86 30 Ms Thắm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI KẾ TOÁN TRƯỞNG THÁNG 11/2019LỊCH THI KẾ TOÁN TRƯỞNG THÁNG 11/2019
Phan mem quan ly ban hang,THÔNG BÁO ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG THI THÁNG 5/19THÔNG BÁO ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG THI THÁNG 5/19
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội 10/2018Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội 10/2018
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 8/18LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 8/18
Phan mem quan ly ban hang,Lịch lấy chứng chỉ Kế toán trưởng tại Hà Nội thi tháng 6/2018Lịch lấy chứng chỉ Kế toán trưởng tại Hà Nội thi tháng 6/2018
Phan mem quan ly ban hang,Hỏi đáp chung về kế toánHỏi đáp chung về kế toán
Phan mem quan ly ban hang,Một số vấn đề chung về công tác kế toánMột số vấn đề chung về công tác kế toán
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 8/2017LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 8/2017
Phan mem quan ly ban hang,Lịch học các lớp kế toán tuần 15, 16/7Lịch học các lớp kế toán tuần 15, 16/7
Phan mem quan ly ban hang,Lịch nộp tiểu luận kết thúc khóa học lớp CVC K7 Lịch nộp tiểu luận kết thúc khóa học lớp CVC K7
Phan mem quan ly ban hang,Lịch học lớp Chuyên viên K6 ngày 14/01/2017 Lịch học lớp Chuyên viên K6 ngày 14/01/2017
Phan mem quan ly ban hang,Trường hợp MIỄN chứng chỉ quản lý nhà nước khi thi nâng ngạch chuyên viên chính Trường hợp MIỄN chứng chỉ quản lý nhà nước khi thi nâng ngạch chuyên viên chính
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi lần 2 lớp QLNN ngạch chuyên viên K5 ngày 14/01 Lịch thi lần 2 lớp QLNN ngạch chuyên viên K5 ngày 14/01
Phan mem quan ly ban hang,Khai giảng lớp QLNN ngach chuyên viên K6 ngày 14/01/2017 Khai giảng lớp QLNN ngach chuyên viên K6 ngày 14/01/2017
Phan mem quan ly ban hang,Khai giảng lớp QLNN ngạch chuyên viên chính K8 ngày 16/01/2017 Khai giảng lớp QLNN ngạch chuyên viên chính K8 ngày 16/01/2017
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi kết thúc khóa Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính K7 Lịch thi kết thúc khóa Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính K7
Phan mem quan ly ban hang,CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC –  KẾT QUẢ NHỎ CHO NHỮNG MỤC TIÊU XA CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC – KẾT QUẢ NHỎ CHO NHỮNG MỤC TIÊU XA
Phan mem quan ly ban hang,Điểm thi và lịch trả chứng chỉ lớp NVSP K17 thi ngày 25,26/5/2015 Điểm thi và lịch trả chứng chỉ lớp NVSP K17 thi ngày 25,26/5/2015
Phan mem quan ly ban hang,CÁC MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ THỰC TẬP CÁC MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ THỰC TẬP