Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Điểm thi lớp kế toán trưởng thi 19/08/2017

 Ban quản lý lớp xin thông báo đến quý anh chị điểm thi lớp kế toán trưởng  như sau:

Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

 

STT Họ và Tên  Năm sinh  Nơi sinh Điểm Thi Xếp loại
Nam  Nữ  KTC KTNV
1 Nguyễn Thị Mai Anh   10/10/1983 Cao Bằng 8 8 Giỏi
2 Nguyễn Việt Anh 08/10/1990   Bình Định 7 8 Khá
3 Nguyễn Thị Thanh Dung   21/04/1985 Yên Bái 8 8 Giỏi
4 Lê Thị Thu   04/02/1980 Hà Nội 8 8 Giỏi
5 Trần Thu   19/12/1991 Nam Định 8 8 Giỏi
6 Phạm Thị Thu Lan   15/11/1981 Hà Nội 8 8 Giỏi
7 Hoàng Thị Lành   28/09/1989 Thái Bình 8 7 Khá
8 Trịnh Thị Diệu Linh   11/02/1993 Hà Nội 8 7 Khá
9 Chu Thị   01/08/1979 Vĩnh Phúc 8 8 Giỏi
10 Đỗ Thị Thu Minh   07/09/1981 Hà Nội 8 8 Giỏi
11 Lê Thị Nhung   15/10/1989 Hưng Yên 8 8 Giỏi
12 Bế Thị Oanh   06/01/1981 Cao Bằng 8 8 Giỏi
13 Đàm Thị Lệ Quyên   12/06/1990 Cao Bằng 8 8 Giỏi
14 Trần Thị Thắm   25/12/1983 Hà Nội 8 8 Giỏi
15 Khuất Quỳnh  Thăng 09/07/1986   Hà Nội 8 7 Khá
16 Nguyễn Tiến  Thành 01/12/1982   Hà Nội 8 8 Giỏi
17 Bùi Văn Thành   12/09/1986 Nam Định 7 8 Khá
18 Trần Thị Kim  Toan   19/08/1978 Sơn La 8 8 Giỏi
19 Hà Thị Tố  Uyên   11/03/1976 Yên Bái 8 8 Giỏi
         


Kế toán trưởng doanh nghiệp


STT Họ và Tên  Năm sinh  Nơi sinh Điểm Thi Xếp loại
Nam  Nữ  KTC KTNV
1 Khuất Quyền Anh 21/10/1991   Hà Nội 7 8 Khá
2 Hà Huyền  Anh   10/08/1975 Thái Nguyên 8 8 Giỏi
3 Phạm Vân Anh   05/10/1986 Hà Nội 8 8 Giỏi
4 Nguyễn Thị  Bưởi   25/11/1981 Nam Định 8 8 Giỏi
5 Nguyễn Thị Chung   24/05/1985 Vĩnh Phúc 8 8 Giỏi
6 Mai Thị Đào   06/05/1974 Hà Nội 8 8 Giỏi
7 Vũ Thị Dinh   08/05/1988 Yên Bái 8 7 Khá
8 Nghiêm Vũ Đức 12/07/1985   Hà Nội 8 8 Giỏi
9 Đặng Thị  Duyên   13/12/1985 Bắc Ninh 8 8 Giỏi
10 Phan Thị Hoàng   02/11/1987 Phú Thọ 8 8 Giỏi
11 Lê Thị Hằng   21//11/1982 Vĩnh Phúc 8 8 Giỏi
12 Vũ Thị Hiến   01/11/1987 Nam Định 8 8 Giỏi
13 Cao Thị Hoa   12/03/1986 Nam Định 8 8 Giỏi
14 Nguyễn Thị Hoa   13/06/1992 Nghệ An 8 8 Giỏi
15 Nguyễn Thị Hồng   19/08/1988 Bắc Giang 8 8 Giỏi
16 Trương Thị Huệ   07/01/1993 Vĩnh Phúc 8 8 Giỏi
17 Lê Thị Lan Hương   18/09/1978 Phú Thọ 8 8 Giỏi
18 Vũ Thị Thu Khuyên   20/12/1991 Thanh Hóa 8 8 Giỏi
19 Trần Thị Hương Lan   05/11/1983 Nam Định 7 8 Khá
20 Tạ Phương Liên   15/01/1983 Hà Nội 8 8 Giỏi
21 Khuất Đăng Minh   06/02/1990 Hà Nội 8 8 Giỏi
22 Đinh Thị Na   14/03/1984 Hà Nam 8 8 Giỏi
23 Ngô Thị  Nga   23/03/1990 Thanh Hóa 8 8 Giỏi
24 Phạm Thúy Nga   19/10/1982 Hà Nội 8 8 Giỏi
25 Khuất Thị Nhung   23/08/1984 Hà Nội 8 8 Giỏi
26 Khuất Thị Nhung   05/05/1987 Hà Nội 8 8 Giỏi
27 Trương Thị Hồng Nhung   20/09/1989 Hưng Yên 8 8 Giỏi
28 Vũ Thị Phương Oanh   22/01/1978 Hà Nội 8 8 Giỏi
29 Triệu Thị Phượng   20/09/1981 Nam Định 8 8 Giỏi
30 Khuất Đình Quân   10/07/1985 Hà Nội 8 8 Giỏi
31 Nguyễn Thị Trường Sinh   21/04/1987 Ninh Bình 7 8 Khá
32 Cao Thị Thu Tâm   15/12/1976 Nghệ An 7 8 Khá
33 Nguyễn Thị Thắm   03/03/1986 Phú Thọ 8 8 Giỏi
34 Lê Thị Thoa   03/06/1988 Thanh Hóa 8 8 Giỏi
35 Đặng Thị Hoài Thu   15/09/1978 Hà Nội 8 8 Giỏi
36 Nguyễn Thị Hồng Tiến   05/03/1993 Hà Nội 8 8 Giỏi
37 Nguyễn Thị Tình   20/04/1985 Nghệ An 8 8 Giỏi
38 Nguyễn Quốc Tịnh 29/06/1984   Hà Nội 8 8 Giỏi
39 Nguyễn Văn Tứ 24/03/1985   Thanh Hóa 8 8 Giỏi
         

 

Chi tiết xin liên hệ quản lý lớp: 

 

Ms Oanh 0902.86.86.81, mail oanhttk@giaoducvietnam.edu.vn
 
 
]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội tháng 6/2018Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội tháng 6/2018
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi lớp kế toán trưởng tại Hà Nội tháng 12/2017Lịch thi lớp kế toán trưởng tại Hà Nội tháng 12/2017
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI 11/2017ĐIỂM THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI 11/2017
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI THÁNG 11/17LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI THÁNG 11/17
Phan mem quan ly ban hang,MẪU CHỨNG CHỈ MẪU CHỨNG CHỈ