Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

ĐIỂM THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG

 Ban quản lý lớp xin thông báo đến quý anh chị điểm thi lớp kế toán trưởng tháng 06/2017 như sau:

- Kế toán trưởng doanh nghiệp:

 

STT MST Họ và Tên  Năm sinh  Nơi sinh Ký thi Xếp loại
Nam  Nữ  KTC KTNV
1 16/3 Đặng Trần An 15/11/1978   Hà Nội 8 8 Giỏi
2 4/4 Vũ Thị  Diến   08/03/1992 Thái Bình 7 7 Khá
3 19/5 Nguyễn Thùy Dương   20/12/1986 Hải Dương 8 8 Giỏi
4 17/5 Nguyễn Thị   02/09/1993 Hải Dương 8 8 Giỏi
5 6/5 Phạm Thị Hằng   10/02/1984 Nam Định 8 8 Giỏi
6 9/5 Nguyễn Thị Thu Hằng   30/09/1990 Vĩnh Phúc 8 8 Giỏi
7 25/3 Đào Thị Hạnh   08/04/1985 Hải Dương 8 8 Giỏi
8 12/5 Nguyễn Minh Hậu   09/05/1991 Hà Nội 8 8 Giỏi
9 12/5 Trần Thị Hậu   13/11/1990 Hải Dương 7 8 Khá
10 3/4 Hoàng Thị Hiệp   01/01/1990 Thanh Hóa 8 8 Giỏi
11 13/3 Nguyễn Phương Hoa   06/10/1972 Bắc Giang 7 8 Khá
12 2/5 Nguyễn Thị Hồng   28/09/1988 Hải Phòng 8 8 Giỏi
13 10/5 Đoàn Văn Hồng 28/12/1988   Nghệ An 8 7 Khá
14 24/4 Hoàng Thị Hương   30/06/1981 Hà Nội 8 8 Giỏi
15 2/3 Nguyễn Thị Hường   29/06/1985 Hà Nội 8 8 Giỏi
16 7/5 Doãn Thị Huyền   28/08/1987 Nam Định 8 8 Giỏi
17 7/4 Đậu Thị Minh Khuyên   19/08/1986 Hà Tĩnh 8 8 Giỏi
18 15/4 Mai Thị Phong Lan   07/05/1974 Hưng Yên 8 8 Giỏi
19 9/3 Đỗ Thị Lan   20/11/1991 Thanh Hóa 9 8 Giỏi
20 19/3 Phạm Thị Hà   02/09/1988 Nam Định 8 8 Giỏi
21 2/4 Nguyễn Thị Liên   10/03/1991 Hải Dương 8 8 Giỏi
22 11/3 Trần Nga  Linh   16/11/1989 Điện Biên 8 8 Giỏi
23 4/3 Nguyễn Thị Mai   28/01/1983 Hà Nội 8 8 Giỏi
24 1/3 Nguyễn Thị Ngoãn   15/03/1988 Hà Nam 7 8 Khá
25 11/5 Trần Thị Nguyệt   28/08/1960 Hà Nội 8 7 Khá
26 15/5 Nguyễn Thị Nhung   23/02/1983 Thái Bình 8 8 Giỏi
27 5/3 Đặng Thị Hà Phương   11/11/1988 Nghệ An 8 8 Giỏi
28 8/5 Phan Thị Thanh Phượng   04/01/1979 Thái Bình 7 8 Khá
29 18/3 Bùi Thị Yêu Quý   02/12/1989 Vĩnh Phúc 7 8 Khá
30 14/5 Phạm Thị Thanh Sâm   02/12/1979 Thái Bình 7 8 Khá
31 27/11 Doãn Thị Sáu   10/09/1989 Ninh Bình 8 9 Giỏi
32 12/10 Phạm Thanh Thảo   18/10/1986 Hà Nội 8 7 Khá
33 10/3 Nguyễn Xuân Thịnh 25/12/1974   Bắc Giang 8 8 Giỏi
34 11/4 Nguyễn Thị  Thơm   16/07/1990 Nam Định 7 8 Khá
35 16/5 Nguyễn Thị Thông   17/07/1969 Thái Bình 8 8 Giỏi
36 8/5 Ngô Thị Thủy   08/06/1991 Hải Dương 7 8 Khá
37 13/5 Nguyễn Thị Thanh Thủy   27/03/1982 Thái Bình 8 8 Giỏi
38 6/5 Hà Thu  Thủy   18/09/1978 Quảng Ninh 8 8 Giỏi
39 22/5 Giản Thị Minh Tiến   06/09/1984 Hòa Bình 8 7 Khá
40 11/3 Phạm Thị Thu Trang   21/11/1984 Hà Nội 8 8 Giỏi
41 17/4 Nguyễn Thị Bích Vân   22/05/1975 Vĩnh Phúc 8 8 Giỏi
42 22/4 Lý Thị  Vân   13/10/1986 Lạng Sơn 8 8 Giỏi

- Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: 

 

STT MST Họ và Tên  Năm sinh  Nơi sinh Ký thi Xếp loại
Nam  Nữ  KTC KTNV
1 13/5 Nguyễn Lan Anh   14/03/1968 Tuyên Quang 8 8 Giỏi
2 16/3 Nguyễn Tiến Chung 11/11/1979   Hà Nội 9 8 Giỏi
3 4/5 Phạm Thị Cúc   13/10/1987 Thái Bình 9 9 Giỏi
4 7/3 Vũ Thị Dịu   29/08/1978 Hải Dương 8 8 Giỏi
5 6/5 Kiều Thị  Đoàn   22/01/1986 Hà Nội 9 9 Giỏi
6 5/3 Nguyễn Thùy Dương   28/12/1982 Hà Nội 8 8 Giỏi
7 3/4 Đào Chung Hải   28/08/1983 Hà Nội 8 8 Giỏi
8 5/4 Lưu Minh Hiếu 21/02/1983   Hà Nội 8 7 Khá
9 5/5 Nguyễn Thị Xuân Hương   07/06/1972 Bắc Ninh 8 8 Giỏi
10 6/3 Nguyễn Thị Huyền   20/03/1989 Hà Nội 9 8 Giỏi
11 3/3 Tống Thùy Linh   25/11/1978 Hà Nội 8 9 Giỏi
12 4/3 Tạ Thị Hồng Lương       8 7 Khá
13 13/3 Nguyễn Hoàng Nam 10/11/1970   Nghệ An 9 8 Giỏi
14 7/5 Đặng Thị Ngân   29/05/1990 Hà Nội 8 8 Giỏi
15 14/3 Trần Thị Nguyệt   26/07/1992 Hưng Yên 9 8 Giỏi
16 9/3 Lê Thị Phượng   17/07/1990 Hải Phòng 8 8 Giỏi
17 9/5 Nguyễn Văn Quyền     Bắc Giang 8 8 Giỏi
18 6/4 Nguyễn Thị Sinh   28/02/1985 Ninh Bình 8 8 Giỏi
19 8/5 Lê Thị Thu Thảo   03/01/1990 Hà Nội 8 7 Khá
20 8/3 Bùi  Hồng Thơm   30/11/1976 Hà Nội 8 8 Giỏi
21 1/4 Trần Thị Thanh Thúy   24/11/1982 Vĩnh Phúc 8 8 Giỏi
22 4/4 Thân Thị  Thúy   11/08/1989 Bắc Giang 8 8 Giỏi
23 1/3 Bùi Thị Thương Thúy   27/06/1977 Hòa Bình 8 8 Giỏi
24 10/5 Phạm Thị Bích Thùy   12/07/1984 Bắc Giang 8 7 Khá
25 3/5 Nguyễn Thị Huyền Trang   08/12/1988 Ninh Bình 8 9 Giỏi

 Chi tiết xin liên hệ quản lý lớp: 

 
Ms Oanh 0902 86 86 81
 
 
]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI KẾ TOÁN TRƯỞNG THÁNG 11/2019LỊCH THI KẾ TOÁN TRƯỞNG THÁNG 11/2019
Phan mem quan ly ban hang,THÔNG BÁO ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG THI THÁNG 5/19THÔNG BÁO ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG THI THÁNG 5/19
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội 10/2018Lịch thi kế toán trưởng tại Hà Nội 10/2018
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 8/18LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 8/18
Phan mem quan ly ban hang,Lịch lấy chứng chỉ Kế toán trưởng tại Hà Nội thi tháng 6/2018Lịch lấy chứng chỉ Kế toán trưởng tại Hà Nội thi tháng 6/2018
Phan mem quan ly ban hang,Hỏi đáp chung về kế toánHỏi đáp chung về kế toán
Phan mem quan ly ban hang,Một số vấn đề chung về công tác kế toánMột số vấn đề chung về công tác kế toán
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 8/2017LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI tháng 8/2017
Phan mem quan ly ban hang,Lịch học các lớp kế toán tuần 15, 16/7Lịch học các lớp kế toán tuần 15, 16/7
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI LỊCH THI LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI
Phan mem quan ly ban hang,KHAI XUÂN VỚI CÁC KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 2017 KHAI XUÂN VỚI CÁC KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 2017
Phan mem quan ly ban hang,Danh mục các mã ngạch công chức Danh mục các mã ngạch công chức
Phan mem quan ly ban hang,Điều kiện MIỄN Thi Ngoại ngữ, tin học ngạch chuyên viên chính Điều kiện MIỄN Thi Ngoại ngữ, tin học ngạch chuyên viên chính
Phan mem quan ly ban hang,Lịch nộp tiểu luận kết thúc khóa học lớp CVC K7 Lịch nộp tiểu luận kết thúc khóa học lớp CVC K7
Phan mem quan ly ban hang,Lịch học lớp Chuyên viên K6 ngày 14/01/2017 Lịch học lớp Chuyên viên K6 ngày 14/01/2017
Phan mem quan ly ban hang,Trường hợp MIỄN chứng chỉ quản lý nhà nước khi thi nâng ngạch chuyên viên chính Trường hợp MIỄN chứng chỉ quản lý nhà nước khi thi nâng ngạch chuyên viên chính
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi lần 2 lớp QLNN ngạch chuyên viên K5 ngày 14/01 Lịch thi lần 2 lớp QLNN ngạch chuyên viên K5 ngày 14/01
Phan mem quan ly ban hang,Khai giảng lớp QLNN ngach chuyên viên K6 ngày 14/01/2017 Khai giảng lớp QLNN ngach chuyên viên K6 ngày 14/01/2017
Phan mem quan ly ban hang,Khai giảng lớp QLNN ngạch chuyên viên chính K8 ngày 16/01/2017 Khai giảng lớp QLNN ngạch chuyên viên chính K8 ngày 16/01/2017