Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

TRANG CHỦ

  

LỊCH KHAI GIẢNG        

                        
 
TT Chương trình học Hà Nội HCM Ca học       Học Phí Thời gian đào tạo
1 Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp 10/05 10/05 CN HN: 3.000.000đ 2 Tháng
15/05 tối 4,6 HCM: 3.000.000đ
2 Kế toán trưởng doanh nghiệp 10/05 10/05 Chủ nhật 3.000.000đ 2 Tháng
15/05
3 QLNN ngạch chuyên viên tháng 05 T05 Tối thứ 2-thứ 5   3.400.000 2 Tháng
4 QLNN chuyên viên chính T05 Tối 2-5 3,600.000 2 Tháng
5 Kế toán nhà nước (theo chế độ 107 BTC) 16/05 T05 thứ 7 3,200.000 1,5 Tháng
6

Kế toán thực hành HCSN

(Misa)

LH LH Tối 4,6 3,500.000 1,5 Tháng
7 Kế toán tổng hợp  17/05 LH CN 3,200.000 3 Tháng
8 Kế toán trưởng tại Quảng Ninh LH _ CN 3,000.000 1 Tháng
9 Kế toán trưởng tại Lào Cai LH _ CN 3,000.000 1 Tháng
10 Quản trị kinh doanh 13/05 LH tối 4,6 2,500.000 2 Tháng
11 Quản trị doanh nghiệp 13/05 LH tối 4,6 2,500.000 1 tháng
12 Nghiệp vụ khai hải quan 10/05 10/05 CN 3,500.000 2 Tháng
13 NVSP dành cho giáo viên Trung Cấp tháng 05 LH Tối T2=>T6 2,200.000 1,5 tháng
14 NVSP dành cho giảng viên Đại Học, Cao Đẳng tháng 05 tháng 05 T7,CN 2,500.000 2 tháng
15 Bồi dưỡng Nghiệp vụ giáo dục Mầm Non tháng 05 tháng 05 T7,CN 2,700.000 2 tháng
           
           


 

Thời gian đăng ký: Liên hệ đăng ký vào giờ hành chính các ngày trong tuần: 0902 86 86 81 (Ms Oanh), 0969 86 86 05 (Mrs Hằng)

 Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 08h’– 11h30’; Chiều 13h30’ – 18h00

                                                Thứ 7 và Chủ nhật : Sáng 08h – 11h00’; Chiều 13h30’ – 17h00