Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

TRANG CHỦ

  

LỊCH KHAI GIẢNG        

                        
 
STT Chương trình học Hà Nội HCM Thời gian đào tạo Ca học       Học Phí
1 Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp 12/05 12/05 1.5 Tháng CN HN: 1800.000đ
08/05 tối 4,6 HCM: 2.000.000đ
2 Kế toán trưởng doanh nghiệp 12/05 12/05 1.5 Tháng Chủ nhật 1,500.000
08/05
3 QLNN ngạch chuyên viên 11/5 T5 2 Tháng Thứ 7+ CN   2,900.000
4 QLNN chuyên viên chính 11/5 T5 2 Tháng Thứ 7+CN 3,600.000
5 Kế toán nhà nước (theo chế độ 107 BTC) 16/5 T5 1,5 Tháng tối 3,5 2,800.000
6 Kế toán thực hành HCSN (Misa) 14/04 LH 1,5 Tháng Tối 4,6 2,800.000
7 Kế toán tổng hợp  12/5 LH 3 Tháng CN 3,200.000
8 Kế toán trưởng tại Quảng Ninh LH LH 1 Tháng CN 3,000.000
9 Kế toán trưởng tại Lào Cai tháng 6 LH 1 Tháng CN 3,000.000
10 Quản trị kinh doanh 12/05 LH 2 Tháng CN 2,500.000
11 Quản trị doanh nghiệp 12/05 LH 1 tháng CN 2,500.000
12 Nghiệp vụ khai hải quan 12/5 31/03 2 Tháng CN 3,500.000
13 Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung Cấp tháng 05 LH 1,5 tháng Tối T2=>T6 2,200.000
14 Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại Học, Cao Đẳng tháng 05 tháng 05 2 tháng T7,CN 2,500.000
15 Bồi dưỡng Nghiệp vụ giáo dục Mầm Non tháng 05 tháng 05 2 tháng T7,CN 2,700.000
             
           

Thời gian đăng ký: Liên hệ đăng ký vào giờ hành chính các Ngày trong tuần: 0902 86 86 81, 0969 86 86 05

 

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 08h’– 11h30’; Chiều 13h45’ – 20h00

Thứ 7 và Chủ nhật : Sáng 08h – 11h00’; Chiều 13h30’ – 17h00